'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 7,00
  Adres: Groenhoven 829, 1103NA
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige vorming.
  Prijs: € 9,00
  Adres: Landleven 12, Groningen
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Wereldorientatie, Spelling, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Scheikunde, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis. MBO

  Wiskunde, Engels, Frans.
  Prijs: € 11,00
  Adres: , Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Engels, Duits, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Geschiedenis, Verzorging. MBO

  Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Nederlands, Engels. HBO

  Biologie, Statistiek.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Zuid-Oosterstraat, Tilburg
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Taal, Engels, Frans, Handvaardigheid, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Culturele en Kunstzinnige vorming. MBO

  Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Overig. HBO

  Recht, Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Overig. WO

  Engels, Frans, Overig.
  Prijs: € 8,00
  Adres: , Den Haag
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Biologie, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Informatica, Nederlands, Engels, Frans, Maatschappijleer, Economie, Culturele en Kunstzinnige vorming.

  Nu Zoeken