'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 10,00
  Adres: Bastenakenlaan 9, Eindhoven
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Geschiedenis, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Engels, Spaans, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Statistiek, Economie, Marketing, Engels, Spaans. HBO

  Economie, Management, Marketing, Engels, Spaans. WO

  Economie.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Colijnlaan 170, Uithoorn
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Spaans, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie, Overig. MBO

  Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Statistiek, Economie, Marketing, Spaans, Overig. HBO

  Biologie, Wiskunde, Statistiek, Informatica, Economie, Management, Marketing, Spaans, Overig. WO

  Wiskunde, Economie.
  Prijs: € 25,00
  Adres: Koninginnestraat, Den Haag
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, ANW, Biologie, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke talen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Verzorging, Culturele en Kunstzinnige vorming, Overig. MBO

  Nederlands, Engels, Duits, Frans, Overig. HBO

  Geschiedenis, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Overig. WO

  Geschiedenis, Engels, Frans, Duits, Overig.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Deimanstraat 156, Den Haag
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Engels, Duits, Frans. Voortgezet onderwijs

  Engels.
  Prijs: € 5,00
  Adres: Groene Hilledijk 163 B2, Rotterdam
  Vakken:

  Nu Zoeken