'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 10,00
  Adres: Stompwijkseweg 57a, Leidschendam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Biologie, Spelling, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Biologie, Nederlands, Maatschappijleer.
  Prijs: € 20,00
  Adres: , sassenheim
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Geschiedenis, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Nederlands.
  Prijs: € 12,50
  Adres: Dreef 62, Breda
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Nederlands, Engels. MBO

  Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Nederlands, Engels. HBO

  Nederlands, Engels.
  Prijs: € 10,00
  Adres: President Steinstraat 3A, Leiden
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, ANW, Biologie, Techniek, Informatica, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Natuurkunde, Wiskunde, Statistiek, Economie. HBO

  Natuurkunde, Wiskunde, Statistiek, Economie. WO

  Natuurkunde, Wiskunde, Statistiek, Economie.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Gotthardpas 44, Eindhoven
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Techniek. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde. MBO

  Marketing.

  Nu Zoeken