'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 7,00
  Adres: Kouwenaardseweg 80, Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Geschiedenis. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Economie, Management en Organisatie.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Hannie Schaftsingel 10, Pijnacker
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Frans, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Geschiedenis, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige vorming. MBO

  Nederlands, Engels. HBO

  Engels. WO

  Engels.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Moesstraat 122, Groningen
  Vakken:
  Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, ANW, Biologie, Techniek, Engels, Aardrijkskunde. MBO

  Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Engels. HBO

  Scheikunde, Wiskunde, Engels.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Dorpsstraat 17, Zeist
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Engels, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Engels. WO

  Natuurkunde, Wiskunde.
  Prijs: € 15,00
  Adres: FRED, Den Haag
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Handvaardigheid, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Nederlands, Engels, Duits, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Wiskunde, Economie, Nederlands, Engels.

  Nu Zoeken