'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 15,00
  Adres: Rosendaalsestraat 129, Arnhem
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Techniek, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Maatschappijleer. MBO

  Wiskunde, Statistiek. HBO

  Wiskunde, Engels.
  Prijs: € 4,00
  Adres: A. Noordewier-Reddingiuslaan, 3066JA
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Geschiedenis, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Geschiedenis, Economie, Management en Organisatie.
  Prijs: € 8,00
  Adres: Akkerweg 2, Huizen
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Engels, Klassieke talen.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Rustenburgherweg 5, Bloemendaal
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Engels. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke talen, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Culturele en Kunstzinnige vorming, Overig.
  Prijs: € 20,00
  Adres: , Roosendaal
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, ANW, Biologie, Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Nederlands, Engels.

  Nu Zoeken