'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 25,00
  Adres: Kruidbergerweg 73, Santpoort-noord
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, ANW, Biologie, Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie, Culturele en Kunstzinnige vorming.
  Prijs: € 5,00
  Adres: , 't Harde
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Scheikunde, Nederlands, Engels, Culturele en Kunstzinnige vorming, Overig.
  Prijs: € 30,00
  Adres: Zilverdragerstraat, Etten-Leur
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde.
  Prijs: € 10,00
  Adres: , Veghel
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden. Voortgezet onderwijs

  Biologie, Nederlands, Engels, Economie. MBO

  Biologie, Nederlands, Engels.
  Prijs: € 10,00
  Adres: , Veghel
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Biologie, Nederlands, Engels, Frans, Economie. MBO

  Biologie, Nederlands, Engels.

  Nu Zoeken