'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 17,00
  Adres: Kamperfoeliestraat 6, Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Frans, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, ANW, Biologie, Informatica, Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie, Verzorging. MBO

  Biologie, Wiskunde, Statistiek, Economie, Marketing, Nederlands, Engels. HBO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Management, Marketing, Geschiedenis, Nederlands, Engels, Arabisch. WO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Geschiedenis, Engels, Arabisch.
  Prijs: € 7,00
  Adres: Taniaburg, Leeuwarden
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke talen, Aardrijkskunde, Geschiedenis.
  Prijs: € 5,00
  Adres: Anke Servaeshof, Tilburg
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Duits, Frans, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Duits, Frans, Economie, Culturele en Kunstzinnige vorming.
  Prijs: € 8,00
  Adres: , Amsterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Duits, Biologie, Spelling, Tekenen. Voortgezet onderwijs

  Engels, Frans, Geschiedenis, Economie, Overig, Nederlands, Wiskunde, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige vorming.
  Prijs: € 8,00
  Adres: Griftstraat, 3572 GR
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Frans, Handvaardigheid, Biologie, Tekenen, Spelling, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Frans, Klassieke talen.

  Nu Zoeken