'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 9,00
  Adres: Boulevard Heuvelink, Arnhem
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, ANW, Biologie, Techniek, Informatica, Nederlands, Engels, Italiaans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie, Verzorging, Culturele en Kunstzinnige vorming, Overig. MBO

  Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Techniek, Statistiek, Economie, Marketing, Nederlands, Engels, Verzorging, Overig.
  Prijs: € 10,00
  Adres: ..., Amsterdam
  Vakken:
  Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Engels.
  Prijs: € 4,50
  Adres: hitchcockstrook 115, zoetermeer
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Frans, Handvaardigheid, Geschiedenis, Biologie, Tekenen, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Biologie, Engels, Frans, Geschiedenis.
  Prijs: € 8,00
  Adres: Gentenerf 14, Ermelo
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Marketing. HBO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Management, Marketing.
  Prijs: € 9,00
  Adres: Padangstraat, 9715 CM
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Duits, Handvaardigheid, Biologie, Tekenen, Spelling, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde. MBO

  Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Duits. HBO

  Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde. WO

  Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde.

  Nu Zoeken