'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 12,50
  Adres: , Veenhuizen
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Begrijpend lezen, Spelling, Rekenen, Taal. Voortgezet onderwijs

  ANW. HBO

  Biologie, Nederlands. WO

  Wiskunde, Natuurkunde, Statistiek, Scheikunde, Overig.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Vermeerstraat, Anna Paulowna
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Frans, Geschiedenis, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Frans, Spaans, Economie, Management en Organisatie.
  Prijs: € 10,00
  Adres: wanstraat 13, hengelo, overijssel
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Geschiedenis, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen, Overig, Sociale vaardigheden. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Duits, Geschiedenis, Overig, Aardrijkskunde, Frans, Maatschappijleer, Culturele en Kunstzinnige vorming. MBO

  Overig. HBO

  Overig. WO

  Overig.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Irisstraat 115, Den Haag
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Frans, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Tekenen, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Biologie, Nederlands, Engels, Frans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Management en Organisatie. MBO

  Biologie, Wiskunde, Economie, Nederlands, Engels, Frans.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Jacobcatsstraat 24, Castricum
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Engels, Economie. MBO

  Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Economie, Engels.

  Nu Zoeken