'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 4,00
  Adres: Hoogvliet, (Zuid-Holland)
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Biologie, Klassieke talen.
  Prijs: € 8,00
  Adres: , Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Tekenen, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Engels, Spaans, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Engels, Spaans. HBO

  Engels, Spaans. WO

  Engels, Overig.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Distelweide, Voorburg
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Handvaardigheid, Geschiedenis, Biologie, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis.
  Prijs: € 5,00
  Adres: Ewislaan, Heiloo
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Techniek, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Scheikunde, Biologie, Arabisch. HBO

  Arabisch. WO

  Arabisch.
  Prijs: € 10,00
  Adres: , Oosthuizen
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Nederlands, Economie, Management en Organisatie, Maatschappijleer. MBO

  Economie, Marketing. HBO

  Economie, Management, Marketing.

  Nu Zoeken