'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 30,00
  Adres: Veldstraat, 5751 AD
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Paganinirode 6, Zoetermeer
  Vakken:
  Voortgezet onderwijs

  Wiskunde.
  Prijs: € 12,50
  Adres: vraag naar adres, Gorinchem
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Engels, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, ANW, Biologie, Techniek, Engels. MBO

  Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Techniek. HBO

  Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde. WO

  Scheikunde.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Bastenakenlaan 9, Eindhoven
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Duits, Geschiedenis, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Engels, Spaans, Economie, Management en Organisatie. MBO

  Statistiek, Economie, Marketing, Engels, Spaans. HBO

  Economie, Management, Marketing, Engels, Spaans. WO

  Economie.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Colijnlaan 170, Uithoorn
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Topografie, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Scheikunde, Biologie, Spaans, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie, Overig. MBO

  Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Statistiek, Economie, Marketing, Spaans, Overig. HBO

  Biologie, Wiskunde, Statistiek, Informatica, Economie, Management, Marketing, Spaans, Overig. WO

  Wiskunde, Economie.

  Nu Zoeken