'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 17,00
  Adres: Kamperfoeliestraat 6, Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Frans, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, ANW, Biologie, Informatica, Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Aardrijkskunde, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie, Verzorging. MBO

  Biologie, Wiskunde, Statistiek, Economie, Marketing, Nederlands, Engels. HBO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Management, Marketing, Geschiedenis, Nederlands, Engels, Arabisch. WO

  Wiskunde, Statistiek, Economie, Geschiedenis, Engels, Arabisch.
  Prijs: € 8,00
  Adres: , Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Geschiedenis, Biologie. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer, Economie, Management en Organisatie.
  Prijs: € 20,00
  Adres: van byemontsingel 16, Pernis Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Taal, Engels, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Informatica, Nederlands, Engels. MBO

  Nederlands, Engels. HBO

  Engels.
  Prijs: € 12,50
  Adres: Francina Molen 30, Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Duits. Voortgezet onderwijs

  Duits. MBO

  Nederlands, Duits.
  Prijs: € 15,00
  Adres: Waterwerk 30, Rotterdam
  Vakken:
  Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Geschiedenis.

  Nu Zoeken