'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht & Huiswerkbegeleiding gezocht | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  BijlesBuddy's

  Prijs: € 9,50
  Adres: , Rotterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Duits, Spelling. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Nederlands, Duits, Klassieke talen, Geschiedenis, Economie, Management en Organisatie.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Funenpark 610, Amsterdam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Biologie, Spelling. Voortgezet onderwijs

  Natuurkunde, Wiskunde, Scheikunde, Biologie.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Sibeliusplein 92, Schiedam
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Topografie, Engels, Frans, Handvaardigheid, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen, Overig. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Nederlands, Engels, Geschiedenis, Economie, Verzorging. MBO

  Economie, Marketing, Nederlands, Engels. HBO

  Nederlands, Engels. WO

  Engels.
  Prijs: € 25,00
  Adres: Dorpsweg, Maartensdijk
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Rekenen, Taal, Engels, Geschiedenis, Wereldorientatie, Biologie, Spelling, Begrijpend lezen, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Wiskunde, Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer. MBO

  Nederlands. HBO

  Nederlands.
  Prijs: € 10,00
  Adres: Joan Muyskenweg 2M, 1096CJ
  Vakken:
  Basisonderwijs

  Taal, Topografie, Engels, Geschiedenis, Wereldorientatie, Spelling, Begrijpend lezen, Sociale vaardigheden, Lezen. Voortgezet onderwijs

  Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Maatschappijleer.

  Nu Zoeken