'b', 'i' => 'i', 'u' => 'u', 's' => 's', 'sub' => 'sub', 'sup' => 'sup', 'list' => 'ul'); $bericht = str_replace("\n","
",$bericht); foreach($bbcode as $bb=>$code){ $bericht = preg_replace("#\[" . $bb . "\](.*?)\[/" . $bb . "\]#si","<" . $code . ">\\1",$bericht); } $bericht = preg_replace("#\[kleur=(\#[0-9A-F]{6}|[a-z\-]+)\](.*?)\[/kleur\]#si","
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[list=([a1]{1})\](.*?)\[/list\]#si","
  \\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[email=(.*?)\](.*?)\[/email\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[img\](.*?)\[/img\]#si","",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[S\]#si"," ",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[url=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[url_self=(.*?)\](.*?)\[/url_self\]#si", "\\2", $bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote\](.*?)\[/quote\]#si","
Quote:
\\1
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[quote=(.*?)\](.*?)\[/url\]#si","
\\1 schreef:
\\2
",$bericht); $bericht = preg_replace("#\[edit\](.*?)\[/edit\]#si","
\\1
",$bericht); $bericht = str_replace("[*]","
 • ",$bericht); return $bericht; } function is_valid_email($email) { $result = TRUE; if(!preg_match("/^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$/i", $email)) { $result = FALSE; } return $result; } function getUrlFriendlyString( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, '-', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', '-', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return $l_sUrl; } function getUrlNormal( $p_sValue ) { $l_sUrl = strtolower( $p_sValue ); $l_aFind = array(' ', '&', '\r\n', '\n', '+'); $l_sUrl = str_replace ($l_aFind, ' ', $l_sUrl); $l_aFind = array('/[^a-z0-9\-<>]/', '/[\-]+/', '/<[^>]*>/'); $l_aRepl = array('', ' ', ''); $l_sUrl = preg_replace ($l_aFind, $l_aRepl, $l_sUrl); return ucwords($l_sUrl); } function getVimeoInfo($link, $display) { if (preg_match('~^http://(?:www\.)?vimeo\.com/(?:clip:)?(\d+)~', $link, $match)) { $id = $match[1]; } else { $id = substr($link,10,strlen($link)); } if (!function_exists('curl_init')) die('CURL is not installed!'); $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "http://vimeo.com/api/v2/video/$id.php"); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); $output = unserialize(curl_exec($ch)); $output = $output[0]; curl_close($ch); return $output[$display]; } ?> Bijles gezocht of bijles geven? | BijlesBuddy.nl | BijlesBuddy

  Bijles gezocht of bijles geven? | BijlesBuddy.nl

  Bijles nodig?
  Worstel je met bepaalde vakken op de basisschool, middelbare school of tijdens je vervolgopleiding? In de klas is het soms moeilijk om je te concentreren. Als je iets niet snapt, steek je niet altijd graag je vinger op. En als je dat al doet, heeft de leraar niet altijd tijd voor je of snap je de uitleg niet helemaal. Op die manier is het moeilijk om een goed cijfer te halen, vooral als dat vak jou niet ligt.

   

  Wat jij nodig hebt is iemand die de tijd voor jou neemt. Die jou rustig de dingen uitlegt die je niet snapt. Met andere woorden: iemand die jou bijles geeft. Door de persoonlijke aandacht en het geduld van een BijlesBuddy is een goed cijfer of een geslaagd examen stukken makkelijker haalbaar.

   

  Zelf bijles geven?

  Heb jij een grondige kennis van één of meerdere vakken die op de basisschool, de middelbare school of op vervolgopleidingen worden gegeven? Ben je geduldig en kun je goed uitleggen? Als BijlesBuddy help je leerlingen betere cijfers te halen én verdien je  een leuk zakcentje.

   

  Schrijf je op deze website in om makkelijk gevonden te kunnen worden door (ouders van) leerlingen die op zoek zijn naar bijlessen. Voeg een foto aan je profiel toe, geef aan wat je uurtarief is en vergeet niet je contactgegevens toe te voegen. Bij nieuwe aanvragen sturen we jou automatisch een mail. Meer over bijles geven.

   

  Over BijlesBuddy

  Deze website is dé marktplaats voor leerlingen en bijlesleraren. Dankzij de handige zoekfunctie kunnen leerlingen en leraren elkaar snel vinden, zonder gebruik te hoeven maken van een tussenliggende organisatie. Dit levert voor leerlingen een prijsvoordeel op en BijlesBuddy’s houden meer aan hun lessen over.

   

  Heb je vragen of opmerkingen over bijles geven of zoeken? Stuur ons een mail en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

  Nu Zoeken